i vs you dota experts forum
 • volkanik ne demek
 • mübareze ne demek
 • istasyon ne demek
 • niş ne demek
 • itiraz ne demek
 • damak ne demek
 • bakteri ne demek
 • rögar ne demek
 • gametsiz ne demek
 • istifsar ne demek
 • kasidehan ne demek
 • kangal ne demek
 • mağfur ne demek
 • garip ne demek
 • yavan ne demek
 • edebiyatçı ne demek
 • lektör ne demek
 • coğrafya ne demek
 • yağmurölçer ne demek
 • tabliye ne demek
 • restorasyon ne demek
 • zikrolunmak ne demek
 • iltisak ne demek
 • forint ne demek
 • yatay ne demek
 • urup ne demek
 • tabildot ne demek
 • foşurdama ne demek
 • spam ne demek
 • lavuk ne demek
 • bastika ne demek
 • paladyum ne demek
 • gammazlama ne demek
 • lipsos ne demek
 • kompleks ne demek
 • amele ne demek
 • zarifane ne demek
 • çapanoğlu ne demek
 • revak ne demek
 • Ab Roller ne demek
 • çaba ne demek
 • otist ne demek
 • jeloz ne demek
 • yayvan ne demek
 • ekseriya ne demek
 • nevralji ne demek
 • takdim ne demek
 • resepsiyon ne demek
 • abanmak ne demek
 • bilgisayar ne demek
 • gilaburu ne demek
 • raci ne demek
 • zavallı ne demek
 • faizci ne demek
 • yasama ne demek
 • yakinen ne demek
 • utkulu ne demek
 • yarda ne demek
 • totem ne demek
 • cömert ne demek
 • saçma ne demek
 • uzaktan ne demek
 • mina ne demek
 • gerdek ne demek
 • dejenerasyon ne demek
 • rölöve ne demek
 • kamera ne demek
 • karyola ne demek
 • nakarat ne demek
 • lanet ne demek
 • daldız ne demek
 • yahey ne demek
 • sağlamcı ne demek
 • riyal ne demek
 • orijinalite ne demek
 • celali ne demek
 • orografya ne demek
 • vakıf ne demek
 • takt ne demek
 • otolit ne demek
 • kanunusani ne demek
 • damper ne demek
 • palyaço ne demek
 • radon ne demek
 • zarta ne demek
 • maç ne demek
 • kabara ne demek
 • Kelimemiz
  kadmiyum
  kadmiyum Ne Demek?

  Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40, yoğunluğu 8,6 olan, 320 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayisinde kullanılan yumuşakça bir element (simgesi Cd). - isim, kimya

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  kadmiyum Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  kadmiyum Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi